STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 TH Hữu Hoàthhuuhoahttps://thhuuhoa.hanoi.edu.vn759
2 TH Vĩnh Quỳnhthvinhquynhhttps://thvinhquynh.hanoi.edu.vn714
3 Tiểu học Tạ Hoàng Cơthtahoangcohttps://thtahoangco.hanoi.edu.vn226
4 TH B Thị trấn Văn Điển thbthitranvandienhttps://thbthitranvandien.hanoi.edu.vn121
5 Trường Tiểu học A Thị Trấn Văn Điểnthathitranvandienhttps://thathitranvandien.hanoi.edu.vn3
6 TH Đại Ángthdaianghttps://thdaiang.hanoi.edu.vn0
7 TH Đông Mỹ thdongmyhttps://thdongmy.hanoi.edu.vn0
8 TH Duyên Hàthduyenhahttps://thduyenha.hanoi.edu.vn0
9 TH khuyết Tậtthkhuyettathttps://thkhuyettat.hanoi.edu.vn0
10 TH Liên Ninhthlienninhhttps://thlienninh.hanoi.edu.vn0
11 TH Ngọc Hồithngochoihttps://thngochoi.hanoi.edu.vn0
12 TH Ngũ Hiệpthnguhiephttps://thnguhiep.hanoi.edu.vn0
13 TH Tam Hiệpthtamhiephttps://thtamhiep.hanoi.edu.vn0
14 TH Tân Triềuthtantrieuhttps://thtantrieu.hanoi.edu.vn0
15 TH Tả Thanh Oaithtathanhoaihttps://thtathanhoai.hanoi.edu.vn0
16 TH Thanh Liệtththanhliethttps://ththanhliet.hanoi.edu.vn0
17 Trường tiểu học Tứ Hiệpthtuhiephttps://thtuhiep.hanoi.edu.vn0
18 TH Vạn Phúcthvanphuchttps://thvanphuc.hanoi.edu.vn0
19 TH Yên Mỹthyenmyhttps://thyenmy.hanoi.edu.vn0
20 TH Yên Xáthyenxahttps://thyenxa.hanoi.edu.vn0
TH Đông Mỹ